Suistimal İnceleme & Önleme

Suistimal inceleme ve yönetme konusunda deneyimli ekibimiz, suistimal riskinizi yönetmenizde ve ihbarları incelemenizde sizlere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

COGITO PARK & CO olarak suistimal riskini yönetmelerinde müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmetler sunuyoruz.

• Suistimal yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması,

• Organizasyondaki suistimal riskinin tespit etmek üzere suistimal risk değerlendirmelerinin yapılması,

• Organizasyonda suistimal riskinin yönetilmesine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,

• Suistimale ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi,

• Organizasyonun iş ve etik kurallarının oluşturulması,

• İhbar mekanizmasının geliştirilmesinde destek olunması,

• Suistimali önlemeye ve tespit etmeye yönelik iç kontrollerin belirlenip değerlendirilmesi.

© COPYRIGHT 2019 COGITO PARK & CO