Risk, Uyum ve Denetim

Yönetim, denetim komitesi ve yönetim kurulu bir yandan çeşitli riskleri ve iş süreçlerine ilişkin gelişim alanlarına destek sağlarken diğer yandan şirket süreçlerinin ve var olan kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi ve denetlenmesi için ilgili fonksiyonlardan güvence almak ister.

Büyümenizi güven içinde yönetmenizi sağlayan İç Kontrol, İç Denetim, Uyum ve Risk Yönetimi yapılanmanızı tesis etmeniz için destek olmak istiyoruz.

© COPYRIGHT 2019 COGITO PARK & CO