Risk Güvence

Risk Güvence hizmetleri, müşterilerimizin kendi müşterilerine, piyasaya, kamuya, ana paydaşlarına karşı, ya da mevzuatın gereksinimlerine göre güvence ortamı sağlamaları yolunda yararlanabilecekleri ve bu kontrol ortamını sağlamaya yönelik COGITO PARK & CO’nun bağımsız güvence verdiği tüm risk hizmetlerini kapsar.

Şu konularda size destek olabiliriz:

  • İç kontrol konularında ilgili kişilere ve müşterilere güvence sağlayarak organizasyonun büyümesine destek olmak,
  • İş gereksinimleri ile ilgili risk ve kontrollerin değerlendirilmesiyle birlikte (yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, yeni teknolojilerin uygulanması ve kontrol sorunlarının çözülmesi gibi) organizasyonu geliştirmek,
  • Risk ve kontrol konularında odaklanarak endüstri/sektör anlayışı ve fikir liderliği sunmak.

© COPYRIGHT 2019 COGITO PARK & CO